You are here
Home > NEWS > Przypomnienie o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

Przypomnienie o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

W imieniu zarządu LKS Buk Rudy pragniemy przypomnieć i ponownie zaprosić wszystkich zainteresowanych na coroczne zebranie podsumowujące miniony rok, które odbędzie się w sobotę 20 stycznia o godzinie 16:00 w klubowej kawiarence. W związku z upływem pięcioletniej kadencji zebranie będzie miało nie tylko charakter sprawozdawczy, ale również wyborczy. Z dalszej pracy w rudzkim klubie zrezygnowali panowie Piotr Chroboczek, Krzysztof Cynarski oraz Roman Wilk. Deklarację dalszej pomocy w działalności klubu wyrazili panowie Piotr Tworuszka oraz Stefan Gruszka.

Obecnie trwają rozmowy z osobami zainteresowanymi do działania w rudzkim klubie. Chętnych chcących dołączyć do rudzkiego zarządu prosimy o kontakt.

Udostępnij:
Top