Zarząd w składzie :
Piotr Chroboczek - Prezes
Stefan Gruszka -V-ce prezes
Krzysztof Cynarski - Sekretarz
Piotr Tworuszka - Kierownik drużyny
Roman Wilk - Skarbnik
Rajmund Górka - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna :
Jan Mucha - Przewodniczący
Ryszard Morgała -członek
Adam Bok - członek

Przedstawia sprawozdanie ze swej działalności za 2013 rok.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 26 zebrań Zarządu gdzie omawiane były sprawy bieżące klubu.
Drużyna trampkarzy starszych w sezonie 2012/2013 zajęła 6 miejsce
Drużyna juniorów starszych w sezonie 2012/2013 zajęła7 miejsce
Drużyna trampkarzy młodszych w sezonie 2012/2013 zajęła 5 miejsce
Drużyna seniorów w sezonie 2012/2013 klasa A zajęła 5 miejsce.
Wszystkie drużyny występują w rozgrywkach ligowych podokręgu Racibórz.
W czasie rundy wiosennej sezonu 2012/2013 oprócz rozgrywania zawodów o mistrzostwo swoich grup ,seniorzy, młodzież i dzieci (zawodnicy) uczestniczyli w treningach dwa razy w tygodniu , podnosząc swoje umiejętności piłkarskie i sprawność fizyczną, udział 96%.
W okresie przygotowawczym do rundy wiosennej drużyna seniorów oraz najbardziej zdolni i wybijający się juniorzy uczestniczyli w 5 –cio dniowym obozie sportowym w Bolaticach . W czasie pobytu na obozie drużyna trenowała 3 razy w ciągu dnia , rozgrywała mecze kontrolne jak również uczestniczyła w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym z drużyną ,zarządem klubu FC Bolatice .
W sezonie wiosennym trampkarze młodsi rozegrali 10 meczy ligowych i 3 sparingowe
trampkarze starsi rozegrali 10 meczy ligowych i 3 sparingowe
juniorzy rozegrali 11 meczy ligowych i 4 sparingowe
seniorzy rozegrali 15 meczy ligowych i 6 sparingowych
W rundzie jesiennej sezonu 2013/2014 wystartowały do rozgrywek 3 drużyny piłkarskie ze względu na brak roczników w odpowiednich grupach.
trampkarze młodsi w swojej grupie zajęli 3 miejsce
juniorzy młodsiw swojej grupie zajęli 4 miejsce
seniorzy w kl. A zajęli 1 miejsce

trampkarze młodsi rozegrali 8 meczy ligowych i 2 sparingowe
juniorzy młodsi rozegrali 10 meczy ligowych i 3 sparingowe
seniorzy rozegrali 15 meczy ligowych i 6 sparingowych
Można zauważyć zwiększenie zainteresowania sportem przez młodzież, jako dziedziną życia dającą sprawność fizyczną, satysfakcję, możliwość zdrowej i uczciwej rywalizacji , oraz osiągnięcie sukcesu.
Młodzież systematycznie uczęszcza na zajęcia treningowe a liczba zawodników ciągle rośnie co świadczy o fachowym podejściu do zajęć – trenerów , zawodników, zarządu.
Sekcja Skata rozegrała 30 turniejów o mistrzostwo naszej sekcji.
Drużyny Skata w poszczególnych ligach zajęły miejsca
II liga B 10 miejsce
III liga C 15 miejsce
Liga okręgowa 4 miejsce
Na mistrzostwach Europy 2013 w St.Vith w Belgii brało udział dwóch zawodników naszej sekcji. W rozgrywkach drużynowych z udziałem naszego zawodnika Polska zajęła 5 miejsce.
W rozgrywkach Grand Prix Polski ( 8 turniejów) gdzie uczestniczyło 900 zawodników , do finału w marcu 2014 zakwalifikował się 1 zawodnik z naszej sekcji.
Do finału Grand Prix Okręgu weszło 3 zawodników naszej sekcji – luty 2014.

KGW wspólnie z LKS zorganizował
- akcję Zima – 40 dzieci
- biegi przełajowe ministrantów Diecezji Gliwickiej – 540 osób
- akcję Lato- 90 dzieci
- mikołajki -38 dzieci
- Wigilię dla osób samotnych – 65 osób
Zorganizowano ponad to :
- festyn integracyjno-sportowy-250 osób
- międzynarodowy turniej piłkarski o puchar Przew . Rady Miasta – 80 osób

Klub dzięki dotacji UG Kuźnia Raciborska może funkcjonować i spełniać oczekiwania zawodników , młodzieży i społeczności lokalnej. Dofinansowanie pozwala na zakup sprzętu sportowego, opłatę sędziów , utrzymania w bardzo dobrym stanie dwóch płyt boiskowych, organizowanie wyjazdów na mecze , zakup artykułów biurowych , napojów i artykułów opatrunkowych , utrzymanie czystości na całym obiekcie oraz na prawidłowe wyszkolenie sportowe dzieci i młodzieży skupionej w klubie. Docenić należy pomoc sołtysa , radnych i ludzi dobrej woli we wszelkie działania jakie podejmuje LKS i KGW. Wszystkie wymienione imprezy odbywają się na obiekcie LKS „BUK” Rudy. Organizowanie imprez i turniejów sportowych oraz praca z młodzieżą i dziećmi wykonywana jest jako wolontariat.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd LKS „ BUK’’RUDYR.Morgała. 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone.