Prezes: Piotr Chroboczek

Wiceprezes: Stefan Gruszka

Sekretarz: Krzysztof Cynarski

Skarbnik: Wilk Roman

Kierownik: Piotr Tworuszka