You are here
Home > Zarząd

 

Prezes: Wojciech Krzyżanowski

 Sekretarz/Skarbnik: Bartosz Przybyła
Kier. ds.marketingu: Ryszard Morgała Kierownik Drużyn: Piotr Tworuszka
 

 

Viceprezes: Stefan Gruszka Kierownik ds.zarządzania: Bogdan Szulc
Udostępnij:
Top