LKS BUK RUDY – strona oficjalna

Zarząd 2023/2027

Dnia 14.01.2023 r. podczas Walnego Zebrania Członków LKS Buk Rudy wybrano nowy Zarząd klubu na kadencję w latach 2023/2027, w składzie:

Prezes: Mariusz Wanglorz

 Viceprezes: Stefan Gruszka  Sekretarz / Skarbnik: Patryk Hamiga
Kierownik Drużyn: Piotr Tworuszka Kierownik ds. Sportu: Tomasz Bok Kierownik ds. Zarządzania: Bogdan Szulc
Kierownik ds. Marketingu: Dawid Prus